Search

M&A Advisor Assistant

Post ID. 33415

Post date
Jan 11, 2019
Job Title
M&A Advisor Assistant
Department
Tư vấn Mua bán Sáp Nhập
Full Time / Part Time
Chính thức
Job Descriptions
- Hỗ trợ thông tin kinh tế, thông tin các ngành công nghiệp/ kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam cho các đối tác Nhật Bản.
- Thu thập thông tin, số liệu, chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam trong quá trình tìm hiểu và sáp nhập.
- Hỗ trợ thực viện tư vấn và tham gia đàm phán các thương vụ mua bán và sáp nhập.
- Là cầu nối cho các hoạt động giao dịch, thương mại giữa hai bên Việt-Nhật.
- Quản lý các kỳ hạn và quy trình dự án.
- Phụ trách việc hợp tác và hỗ trợ giữa các nhóm trong dự án.
Requirements
- Nắm các thông tin, sự kiện về thương mại, kinh doanh tại Việt Nam
- Thành thạo một trong 2 ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (Tiếng Anh tương đương TOEIC 750 hoặc tiếng Nhật tương đương trình độ N2)
- Có khả năng tổng hợp, phân tích
- Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực M&A, tư vấn tài chính, chiến lược doanh nghiệp)
- Yêu thích công việc thử thách, tư vấn định hướng chiến lược phát triển của Doanh nghiệp
Salaries
800-2300 USD
Location
Hà Nội/ thành phố Hồ Chí Minh quận 1 (tùy theo nơi ứng viên sinh sống)
Probation
2 tháng
Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam