AGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế vụ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Công văn số 4095/TCT-CS: về việc mất hóa đơn và mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm về hóa đơn

Bài này thuộc nhóm Nội dung khác, Thông tin, Văn kiện pháp lý, Thuế

 

Mức phạt thấp nhất là 1.000.000 đối với hành vi làm mất chứng từ tài liệu kế toán, và cao nhất là 100.000.000 đối với hành vi sử dụng hóa đơn lập khống.

Công văn số 4095/TCT-CS ngày 13/10/2010 của Tổng cục Thuế Về trả lời vướng mắc về việc mất hóa đơn và mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm về hóa đơn. Biện pháp xử lý cho trường hợp doanh nghiệp làm mất, cháy hỏng hóa đơn mua hàng được quy định rõ ràng trong Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính. Hóa đơn là loại chứng từ kế toán bắt buộc theo quy định của Luật kế toán, là tài liệu gốc quan trọng của doanh nghiệp cũng như các cơ quan thuế nên khi phát hiện hóa đơn bị mất mát hoặc bị hủy hoại, đơn vị kế toán phải lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc hủy hoại và thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và nhà nước có thẩm quyền và liên hệ với những tổ chức, cá nhân này để sao chụp tài liệu kế toán bị mất hoặc hủy hoại.

Công văn này xác định rõ mức phạt tiền 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất chứng từ tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ theo quy định. Ngoài ra, công văn này còn nêu rõ mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán được quy định tại Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ, và đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua trong đó mức phạt cao nhất là từ 20.000.000 đến 100.000.000 đối với hành vi sử dụng hóa đơn lập khống.

Xin xem chi tiết Công văn 4095/TCT-CS trong file đính kèm.

———————————————————————————————-

Tin tức liên quan:

1) Công văn số 7702/CT-TTHT: Một số đính chính về hướng dẫn thiết kế mẫu Hóa đơn 2011 của Cục Thuế TP. HCM

2) Công văn số 7097/CT-TTHT: thiết kế mẫu hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ tự in, đặt in

3) Thông tư 96/2010/TT-BTC: Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại

4) Nghị định 51/2010/NĐ-CP – Doanh nghiệp tự in hóa đơn

Viết ghi chú

You must be logged in to post a comment.