AGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế vụ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Giới thiệu chung

 

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng từ trước và cả sau khi thành lập công ty, văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Công ty AGS  cung cấp dịch vụ một cửa hỗ trợ quý khách từ quy trình thành lập công ty / văn phòng đại diện tại Việt Nam (từ khi đầu tư vào Việt Nam) cho tới các nghiệp vụ kế toán, sổ sách, thuế, kiểm toán sau khi thành lập công ty.

Công ty AGS có ưu thế thế và năng lực trong các lĩnh vực như: các loại nghiên cứu thị trường trước khi xúc tiến đầu tư, hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện, thành lập công ty, hỗ trợ nghiệp vụ kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản trị kinh doanh, thuế. Đặc biệt, AGS còn có thể giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam các đối tác chiến lược là các doanh nghiệp Nhật Bản và ngược lại. AGS sẽ lập thủ tục hồ sơ hướng tới việc xây dựng một tổ chức mang lại sự tín nhiệm ngay từ lúc đầu, trên lập trường nắm vững việc điều tra sau khi thành lập công ty. Quan điểm AGS chúng tôi không chỉ dừng lại ở thủ tục thành lập, mà chúng tôi còn xem xét trước mọi vấn đề về tiền thuế và cơ cấu tổ chức sau khi thành lập công ty. Nói một cách tổng quát rằng quan điểm AGS chúng tôi là tiết kiệm thời gian và không để lãng phí tiền bạc.

Một ví dụ cho vấn đề trên như sau: tại công ty của chúng tôi, ngay từ đầu, chúng tôi có khả năng hỗ trợ những lưu ý trong việc xử lý đóng thuế thu nhập cá nhân của người đại diện. Ngược lại, chúng tôi cũng thường đáp ứng những yêu cầu rất đơn giản chỉ là thừa hành thủ tục thành lập (chỉ là kiểm tra, đàm phán). Công ty AGS hướng đến các công ty  Nhật như là một đối tác của khách hàng để có thể triển khai kinh doanh và mang đến sự an tâm cho quý khách hàng hơn.

Đặc biệt, chi nhánh văn phòng AGS ở thành phố Hồ Chí Minh AGS sẽ cung cấp hoàn toàn miễn phí các thông tin như dưới đây cho những khách hàng đã ký hợp đồng dịch vụ kế toán sau khi thành lập.

1)    Bất động sản: giới thiệu công ty cho thuê nhà mà quý khách hàng có thể an tâm về giá cả khi chọn lựa nhà để ở.

2)    Tuyển dụng: giới thiệu công ty môi giới nhân sự mà quý khách hàng có thể an tâm về phí tuyển dụng nhân sự về kế toán, thuế. (có kèm theo bảng kiểm tra năng lực Nhật ngữ )

3)    Ngân hàng giao dịch: các ngân hàng có thể an tâm khi giao dịch (quan trọng hơn ở Nhật ).

Qua đây, công ty AGS chúng tôi sẽ ngày càng phấn đấu hoàn thiện mình trong công việc để có thể hỗ trợ khách hàng về mọi mặt với mong muốn quy tụ được khách hàng.

1. Trước khi xúc tiến và sau khi xúc tiến: các loại hình tư vấn

- Điều tra theo ngành nghề, tư vấn chọn lựa hình thức thành lập pháp nhân, tổ chức pháp nhân khi sau khi quyết định thành lập.

- Giới thiệu khu công nghiệp, giới thiệu để có thể “thiết lập mối quan hệ tại địa phương” (đáp ứng tùy theo nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng).

- Tiến hành thủ tục thành lập,  xin giấy phép đầu tư.

- Hỗ trợ sau khi thành lập: đăng ký con dấu công ty, lấy mã số thuế, bố cáo thành lập

2. Sau khi thành lập pháp nhân: văn phòng hỗ trợ nghiệp vụ kế toán (hỗ trợ hoàn toàn bằng tiếng Nhật cho người Nhật )

- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự (giới thiệu công ty môi giới nhân sự, hỗ trợ tuyển dụng nghiệp vụ)

- Huấn luyện nhân viên về nghiệp vụ kế tóan, hỗ trợ sổ sách kế tóan, trao đổi thuế

- Hỗ trợ kiểm toán nhà nước (liên kết với công ty kiểm tóan Việt Nam, dịch báo cáo kiểm toán bằng tiếng Nhật )

- Cung cấp phần mềm kế toán (nhập dữ liệu bằng phiên bản tiếng Việt nhưng hiển thị được bằng tiếng Nhật)

- Xuất báo cáo hóa đơn, chứng từ bằng tiếng Nhật (xuất báo cáo đồng thời với hóa đơn, chứng từ tiếng Việt )

- Lập báo cáo tài chính hàng quý (thể hiện báo cáo bằng tiếng Nhật đúng chuẩn mực kế toán), báo cáo kế toán hàng tháng

- Kế toán quản trị (những dự án về quản lý chi phí, giảm chi phí )

- Lập báo cáo cho cổ đông và những báo cáo khác

3. Ngoài ra:

- Lập nội qui công ty

- Tư vấn J-SOX

- Tư vấn đầu tư: hỗ trợ nhà đầu tư, phân tích đầu tư, M&A

- Tư vấn tiền tệ: thẩm định tài chính (điều tra giao dịch, đầu tư, mua bán …)

- Tư vấn tài chính: cung cấp thông tin theo ngành nghề, hỗ trợ đầu tư

- Điều tra theo ngành nghề, huy động vốn tại Việt Nam, hỗ trợ giao dịch

-Hỗ trợ EPA-FTA (hỗ trợ lấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa)