AGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế vụ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Công văn 1068/BHXH-THU ngày 16 tháng 4 năm 2013 của BHXH TPHCM

Bài này thuộc nhóm Nội dung khác, Thông tin, Văn kiện pháp lý

Hướng dẫn bổ sung cấp thẻ BHYT cho người lao động.

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ BHYT

1. Điều kiện chung

-         Đơn vị sử dụng lao đông phải đóng BHXH, BHYT đầy đủ đến hết tháng trước của tháng cuối thời hạn thẻ cũ.

-         Có hồ sơ đề nghị gia hạn

2. Những trường hợp đặc biệt

-         Trường hợp đơn vị không nợ BHYT, nhưng nợ BHXH dưới 1 tháng thì vẫn thực hiện gia hạn.

-         Trường hợp đơn vị không nợ BHYT, nhưng nợ BHXH t ừ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì  được đóng trước tiền BHYT theo mệnh giá thẻ mới đến 6 tháng, để gia hạn cấp mới thẻ theo thời hạn tương ứng. Trường hợp nợ BHXH 3 tháng trở lên thì đóng trước tiền BHYT theo mệnh giá thẻ 3 tháng, để gia hạn thẻ có thời hạn 3 tháng.

-         Trường hợp đơn vị nợ cả BHYT và BHXH, thì ngoài số tiền BHYT đóng trước theo quy định trên, đơn vị phải thanh toán hết toàn bộ số nợ BHYT kỳ trước để được cấp mới.

THU HỒI THẺ ĐỐI VỚI NGƯỚI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC

-         Đối với NLĐ nghỉ việc, chuyển công tác, nếu thẻ BHYT đã cấp vẫn còn giá trị sử dụng thì đơn vị có trách nhiệm thu hồi ngay từ ngày đầu của tháng NLĐ chấm dứt tham gia BHXH BHYT để nộp cùng hồ sơ điều chỉnh giảm LĐ trong tháng. Đồng thời có công văn cam kết đã thu hồi thẻ theo đúng hạn định, và phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh chi phí khám chữa bệnh đối với những thẻ đã thu hồi đó. Quá thời hạn trên, đơn vị phải chịu thanh toán hết giá trị còn lại của thẻ.

Vui lòng xem Công văn 1068/BHXH-THU

———————————————————————————————

Bản tin này được cung cấp cho khách hàng và nhân viên tại các văn phòng của Công ty AGS. Nội dung trong bản tin chỉ có tính chất tham khảo. Người đọc cần liên hệ với AGS trước khi sử dụng bất cứ thông tin nào trong bản tin.

Viết ghi chú

You must be logged in to post a comment.