AGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế vụ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Những điểm mới đáng chú ý trong luật công đoàn sửa đổi

Bài này thuộc nhóm Nội dung khác, Tin tức

Ngày 20.6, tại kỳ họp thứ 3, Quốc Hội khoá XIII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Luật Công Đoàn (sửa đổi) với 450/474 số phiếu tán thành (chiếm 90,18%).  Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Luật Công Đoàn được thông qua tạo hành lang pháp lý mới cho tổ chức công đoàn hoạt động.

Luật Công Đoàn sửa đổi vừa được Quốc Hội thông qua gồm 6 chương, 33 điều, tăng 2 chương và 14 điều so với Luật Công đoàn năm 1990. Luật Công Đoàn lần này có rất nhiều nội dung mới được quy định chặt chẽ hơn so với Luật Công Đoàn năm 1990. Trong đó,có bốn điểm đáng chú ý như sau:

Điểm 1: Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH, cho dù cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã thành lập được công đoàn cơ sở hay chưa.

Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội đã đề nghị Quốc Hội cho giữ căn cứ để tính mức thu kinh phí công đoàn là quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (NLĐ). Đối với đối tượng là NLĐ không phải đóng bảo hiểm xã hội thì quỹ lương trả cho họ không tính là căn cứ để đóng kinh phí công đoàn. Trên cơ sở đó, Quốc Hội đã biểu quyết thông qua Điều 26 Luật Công Đoàn (sửa đổi) quy định tài chính công đoàn như sau:

Điều 26: Tài chính công đoàn:

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công Đoàn Việt Nam;

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà Nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Điểm 2: Không cho phép NLĐ là người nước ngoài gia nhập Công Đoàn Việt Nam

Một trong những vấn đề quan trọng đã được Quốc hội biểu quyết là vấn đề về quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của lao động là người nước ngoài (khoản 2, Điều 5 trong dự thảo Luật CĐ sửa đổi). Sau khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã thông qua phương án “Không quy định quyền gia nhập và hoạt động công đoàn Việt Nam của lao động là người nước ngoài” với 371/469 số phiếu tán thành (chiếm 93,99%). Với kết quả này, Luật Công Đoàn (sửa đổi) không cho phép Lao Động là người nước ngoài được gia nhập Công Đoàn Việt Nam.

Điểm 3:Thêm cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn

Để bảo đảm tính thống nhất với Bộ Luật Lao Động (sửa đổi), khoản 1, Điều 25 quy định Luật Công Đoàn (sửa đổi) trong đó có: “Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ”.

Điểm 4: Không đổi tên Tổng LĐLĐVN sang Tổng Công đoàn Việt Nam

Về hệ thống tổ chức và tên gọi của công đoàn các cấp (điều 7 của dự thảo Luật CĐ sửa đổi),  có ý kiến tán thành với đề xuất đổi tên gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành “Tổng Công đoàn Việt Nam” vì cho rằng quy định như vậy là không phù hợp với quy định tại Điều 10 Hiến pháp và quyền quyết định tên gọi của mình của Đại hội Công đoàn và Điều lệ CĐVN. Tuy nhiên, tên gọi của CĐ thuộc  quyền quyết định của Đại hội Công Đoàn toàn quốc và được ghi nhận tại Điều lệ Công Đoàn Việt Nam. Hơn nữa, việc quy định tên gọi cụ thể của tổ chức Công Đoàn trong Luật Công Đoàn cũng liên quan trực tiếp đến một số quy định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Vì vậy, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội đề nghị Quốc Hội cho giữ tên gọi “Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam” trong luật và đã được Quốc Hội thông qua.

Trích : 4 điểm nổi bật trong Luật Công Đoàn (sửa đổi)  /Báo Lao Động điện tử

Nguồn: http://laodong.com.vn

———————————————————————————————

Bản tin này được cung cấp cho khách hàng và nhân viên tại các văn phòng của Công ty AGS. Nội dung trong bản tin chỉ có tính chất tham khảo. Người đọc cần liên hệ với AGS trước khi sử dụng bất cứ thông tin nào trong bản tin.

Viết ghi chú

You must be logged in to post a comment.