AGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế vụ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Quyết định số 1147/QD-UBND do UBND Tp.HCM ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2013.

Bài này thuộc nhóm Thông tin, Văn kiện pháp lý, Thuế

Hướng dẫn giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống lụt bão các DN đóng trên địa bàn Tp.HCM năm 2013

UBND các quận – huyện, văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức thu Quỹ phòng chống lụt bão đúng loại hình doanh nghiệp và trích nộp, phân bổ theo qui định.

Các DN trú đóng trên địa bàn Tp.HCM có trách nhiệm nộp hai phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh của đơn vị nhưng không quá năm triệu đồng (5.000.000 VND) và được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông để nộp vào Quỹ phòng chống lụt bão.

Các trường hợp được miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng chống lụt bão gồm:

- Đối tượng được miễn đóng góp: các doanh nghiệp công ích và các hợp tác xã nông nghiệp.

- Đối tượng được tạm hoãn đóng góp: các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế được miễn, giảm thuế doanh thu (nay là thuế giá trị gia tăng). Thực hiện theo Văn bản hướng dẫn số 427/PCLB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều (nay là Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão).

- Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh bị thua lỗ xin điều chỉnh (giảm) chỉ tiêu nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão, căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 doanh nghiệp đó phải nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán cho cơ quan thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện và hoàn thành việc thu, nộp Quỹ phòng chống lụt bão trong năm tài chính 2013. Riêng quyết toán phải nộp chậm nhất là ngày 5 tháng 2 năm 2014.

Chi tiết vui lòng xem tại Quyết định số 1147/QD-UBND

—————————————————————————————–

Bản tin này này được cung cấp cho khách hàng và nhân viên nghiệp vụ tại các văn phòng của AGS Việt Nam. Nội dung trong bản tin chỉ có tính chất tham khảo. Người đọc cần liên hệ với chuyên viên tư vấn  của AGS trước khi sử dụng bất cứ thông tin nào trong bản tin

Viết ghi chú

You must be logged in to post a comment.