AGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế vụ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Thông tư 01/2013/TT-BKHDT hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp với một số điểm mới nổi bật.

Bài này thuộc nhóm Thông tin, Đầu tư & Kinh doanh, Văn kiện pháp lý

Ngày 21/1 vừa qua, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã ban hành Thông tư 01/2013/TT-BKHDT hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp với một số điểm mới nổi bật. Cụ thể:

Khi có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn.

Ngoài ra, thông tư còn cho phép cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng, không cần thực hiện thông qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia khi Hệ thống này gặp sự cố hoặc nâng cấp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2013 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BKH.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

———————————————————————————————

Bản tin này được cung cấp cho khách hàng và nhân viên tại các văn phòng của Công ty AGS. Nội dung trong bản tin chỉ có tính chất tham khảo. Người đọc cần liên hệ với AGS trước khi sử dụng bất cứ thông tin nào trong bản tin.

Viết ghi chú

You must be logged in to post a comment.