AGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế vụ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Thông tư số 08/2013/TT-BTC của bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc ( TABMIS )

Bài này thuộc nhóm Thông tin, Kế toán & Kiểm toán, Văn kiện pháp lý, Ngân hàng & Tài chính

Thông báo thay đổi mẫu chứng từ khi cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước.

Thông tư 08/2013/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/03/2013. Đối với các cá nhân tổ chức có giao dịch với kho bạc nhà nước phải sử dụng mẫu chứng từ kế toán mới theo hướng dẫn tại phụ lục của thông tư này. Các quy định chi tiết về nội dung, ngày tháng, chữ ký, đóng dấu trên chứng từ kế toán mới này được quy định cụ thể tại chương II, mục 1 “ chứng từ kế toán “ của thông tư.

Căn cứ vào qui định trên, một số mẫu chứng từ mà doanh nghiệp thường sử dụng để giao dịch với kho bạc nhà nước như: giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước “Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC”  và giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước “Mẫu số: C1- 07/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC”   cũng sẽ thay đổi theo mẫu mới và bắt đầu áp dụng từ ngày 01/03/2013

Xin xem chi tiết tại thông tư số 08/2013/TT-BTC

———————————————————————————————

Bản tin này được cung cấp cho khách hàng và nhân viên tại các văn phòng của Công ty AGS. Nội dung trong bản tin chỉ có tính chất tham khảo. Người đọc cần liên hệ với AGS trước khi sử dụng bất cứ thông tin nào trong bản tin.

Viết ghi chú

You must be logged in to post a comment.