Search

[Ho Chi Minh] HR Assistant – Admin Dept.

*Hình thức nộp CV:

  • CV tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
  • Email: agshcmc.cv@ags-vn.com
  • Email Subject: AGSHCM – [Position] – [Full Name] – [CV Source]
  • Ví dụ: AGSHCM –  Apply for HR Assistant – Admin Dept. – Nguyen Van A – AGS Website

Post ID. 33570

Ngày đăng
ngày 16/9/2019
Tên công việc
HCM] HR Assistant - Admin Dept.
Bộ phận
Dịch vụ Tổng Vụ - Nhân Sự
Toàn thời gian/ Bán thời gian
Chính thức
Miêu tả công việc
1/ Tuyển Dụng
 _ Xây dựng kênh tuyển dụng
 _ Tổng kết kế hoạch tuyển dụng và đề xuất ngân sách cho việc tuyển dụng
 _ Thiết lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự công ty hàng năm
 _ Cải thiện các chế độ thưởng, đãi ngộ của công ty

2/ Huấn luyện đào tạo:
 _ Thực hiện đào tạo cho người mới (Training Định hướng, khóa huấn luyện nâng cao, huấn luyện nội bộ, đào tạo bên ngoài)
 _ Xây dựng chường trình đào tạo dựa trên nhu cầu
 _ Xây dựng chương trình Training trong năm cho từng cấp bậc
3/ Thực hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên. 🎉
4/ Hỗ trợ biên – phiên dịch các tài liệu tiếng Nhật.🎉
Yêu cầu
_ Tiếng Nhật tương đương N2
_ Tiếng Anh giao tiếp
_ Năng động, cẩn thận có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm
_ Thích làm việc với con người
_ Có định hướng phát triển nghề nghiệp lĩnh vực nhân sự
_ Khả năng quản lý bản thân, quản lý thời gian và có thể Multitask
Lương
400-600 USD
Địa điểm
Ho Chi Minh
Thời gian thực tập
2 months
Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam