Search

[Ho Chi Minh] Trợ lý – Bộ phận Kết nối Doanh nghiệp

AGS luôn chào đón các bạn!

*Hình thức nộp CV:

  • CV tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
  • Email: agshcmc.cv@ags-vn.com
  • Email Subject: AGSHCM – [Position] – [Full Name] – [CV Source]
  • Ví dụ: AGSHCM –  Assistant for BMG Dept – Nguyen Van A – AGS Website

Post ID. 35432

Ngày đăng
ngày 16/9/2019
Tên công việc
[Ho Chi Minh] Trợ lý – Bộ phận Kết nối Doanh nghiệp
Bộ phận
Điều tra - Kết nối doanh nghiệp
Toàn thời gian/ Bán thời gian
Chính thức
Miêu tả công việc
• Kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản và những doanh nghiệp hiện đang hoạt động tại Việt Nam.
- Dựa vào sự ủy thác của khách hàng (doanh nghiệp Nhật) để tạo nên list danh sách các công ty phù hợp (bất kể là công ty của nước nào)
- Hẹn lịch để bàn bạc công việc, điều chỉnh lịch trình
- Hỗ trợ khách hàng khi đàm phán (tham gia đi cùng, thông dịch)

• Điều tra thị trường
- Dựa vào sự ủy thác của khách hàng để tiến hành điều tra
- Dựa vào nhu cầu của thị trường để tiến hành điều tra

• Hỗ trợ các buổi hội thảo, các Ivent kết nối doanh nghiệp
Yêu cầu
- Tiếng Nhật tương đương N3
- Năng động, có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Có kỹ năng research thông tin, kỹ năng Microsoft Office
- Thích công việc kết nối doanh nghiệp và muốn làm Team leader của bộ phận
Lương
350 - 500 USD
Địa điểm
Ho Chi Minh Office
Thời gian thử việc
2 months
Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam