Search

c82b20e392825d5cef5a6e80fc753ee6-1-289x300Pháp lý – Lao động Điều tra nghị định, Tư vấn, Hợp đồng pháp lý, M&A, Sở hữu trí tuệ, Tư vấn lao động 大橋 創Oohashi Hajime Luật sư Nhật Bản
CareerHà Nội

Ông Oohashi tốt nghiệp ngành Luật học khoa Luật kinh tế trường đại học Chiba, và hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Luật tại trường đại học Jochi. Năm 2015 ông đỗ kì thi Tư pháp và trở thành Luật sư tại Nhật. Ông vào làm việc tại AGS từ tháng 1 năm 2017, phụ trách hỗ trợ chủ yếu các dự án về lao động cho các doanh nghiệp Nhật Bản sau khi đầu tư sang Việt Nam.

Contact E-Mail:oohashi.h@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam