Search

kainuma-228x300Kế toán, Thuế Kế toán, Thuế, Đăng ký vay vốn ngân hàng trung ương 貝沼 義斗Kainuma Yoshito
CareerHà Nội

 Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Kainuma làm trong lĩnh vực thuế. Ông đã có thời gian hoạt động tình nguyện tại các doanh nghiệp ở Việt Nam, đến năm 2018 ông vào làm việc tại AGS.

Contact E-Mail:kainuma.y@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam