Search

Mr.-Kitagawa-2-300x296Pháp lý, Thành lập văn phòng đại diện Giấy phép, Giấy phép lao động, Giấy tạm trú, Thành lập và giải thể pháp nhân, Bổ sung và thay đổi ngành nghề trong giấy phép kinh doanh, Thành lập và đóng cửa văn phòng đại diện. 北川 竜尉Kitagawa Ryu
CareerHà Nội

Ông Kitagawa tốt nghiệp trường đại học Waseda khoa nghiên cứu văn hóa quốc tế. Ông vào làm tại AGS từ tháng 4 năm 2016.

Contact E-Mail:kitagawa@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam