Search

arima-225x300Pháp lý, Thành lập văn phòng đại diện Giấy phép, Giấy phép lao động, Giấy tạm trú, Thành lập và giải thể pháp nhân, Bổ sung và thay đổi ngành nghề trong giấy phép kinh doanh, Thành lập và đóng cửa văn phòng đại diện 有馬 めぐみArima Meegumi
CareerHà Nội

Bà Arima tốt nghiệp trường đại học Ritsumekan khoa xã hội công nghiệp. Bà vào làm việc tại AGS từ tháng 9 năm 2018.

 

Contact E-Mail:arima.m@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam