Search

8067afb2e4f60e5df8275eab3573ec98-225x300Kinh doanh 家子 聡望Ieko Satomi
CareerHà Nội

Bà Ieko tốt nghiệp đại học Meiji khoa Luật và đã từng làm việc tại một công ty thương mại chuyên xuất khẩu thực phẩm, tháng 8 năm 2018 bà vào làm việc tại AGS.

Contact E-Mail:ieko.s@ags-vn.com

    Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
    Japan
    Vietnam