Search

IMG_5301a-300x300-1-2Dịch vụ đại diện hành chính Lê Nhật Tân
CareerHồ Chí Minh

Bà Lê Nhật Tân tốt nghiệp trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh khoa Nhật Bản học. Sau khi vào làm tại AGS từ tháng 10 năm 2010 bà đã từng đảm nhận các vị trí như phiên dịch cho phòng Kế toán, phụ trách hành chính của tập đoàn AGS và quản lý. Hiện tại bà đang làm về dịch vụ Đại diện hành chính cho công ty khách hàng.

Contact E-Mail:tan.ln@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam