Search

Koyano-e1552468661752Pháp lý - Lao động – Kinh doanh Điều tra nghị định – Tư vấn, Hợp đồng pháp lý, M&A, Sở hữu trí tuệ, Tư vấn lao động 小谷野 望Koyano Nozomi
Career

Hà NộiHồ Chí Minh

Sau khi tốt nghiệp khoa Văn hóa quốc tế của trường Đại học Hosei, bà Koyano làm việc tại một công ty quảng cáo tìm nhân sự. Tháng 3 năm 2019, bà vào làm việc tại AGS.

Contact E-Mail:koyano.n@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam