Search

yamaguchi1Kinh Doanh 山口 真理子Yamaguchi Mariko
CareerHo Chi MInh

Cô Yamaguchi tốt nghiệp khoa Xã hội hiện đại của trường Đại học nữ sinh Doushisha. Cô đã có kinh nghiệm làm tại một công ty chứng khoán và một công ty về dịch vụ nhân sự. Từ tháng 3 năm 2019, cô bắt đầu làm việc tại AGS.

Contact E-Mail:yamaguchi.m@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam