Search

yokota2Pháp lý, Thành lập văn phòng đại diện Giấy phép, Giấy phép lao động, Giấy tạm trú, Thành lập và giải thể pháp nhân, Bổ sung và thay đổi ngành nghề trong giấy phép kinh doanh, Thành lập và đóng cửa văn phòng đại diện 横田 英之Yokota Hideyuki
CareerHồ Chí Minh

Sau khi tốt nghiệp đại học Hosei, ông Yokota đã từng làm tại một công ty du lịch tại Việt Nam. Tháng 6 năm 2019, ông vào làm việc tại AGS. Tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam chủ yếu về việc thực hiện giấy tờ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, giấy tờ xác nhận quan hệ và tạm trú.

 

Contact E-Mail:yokota.h@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam