Search

TANAKA NEWPháp lý, Thành lập văn phòng đại diện Giấy phép Giấy phép lao động, Giấy tạm trú, Thành lập và giải thể pháp nhân, Bổ sung và thay đổi ngành nghề trong giấy phép kinh doanh, Thành lập và đóng cửa văn phòng đại diện 田中 博明Tanaka Hiroyuki
CareerHo Chi MInh

Ông Tanaka tốt nghiệp khoa Khoa học và Công Nghệ của trường Đại học Kinki. Ông đã có kinh nghiệm làm việc tại một công ty về sản xuất hóa chất nước ngoài và công ty liên doanh trong lĩnh vực IT. Từ tháng 10 năm 2019 ông bắt đầu làm việc tại AGS.

Contact E-Mail:tanaka.h@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam