Search

KUSANO4Nghiên cứu thị trường, Kết nối doanh nghiệp Nghiên cứu thị trường, Khu công nghiệp, Kết nối doanh nghiệp, Phiên dịch hội thảo, Hỗ trợ nhiệm vụ doanh nghiệp 草野 航平Kusano Kohei Nhân viên môi giới bất động sản
CareerHồ Chí Minh

Ông Kusano tốt nghiệp khoa Kinh Tế của trường Đại học Yamaguchi. Sau khoảng thời gian làm việc tại ngân hàng thành phố, từ tháng 10 năm 2019 ông bắt đầu làm việc tại AGS.

Contact E-Mail:kusano.k@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam