Search

ITO4Pháp lý – Lao động Điều tra nghị định, Tư vấn, Hợp đồng pháp lý, M&A, Sở hữu trí tuệ, Tư vấn lao động 伊藤 博明Ito Hiroaki Nhân viên môi giới bất động sản, cho thuê quản lí kinh doanh bất động sản
CareerHà Nội

Ông Ito đã tốt nghiệp khoa Khoa học Chính trị và Khoa Luật của trường Đại học Keio. Ông đã có kinh nghiệm về bán hàng, làm việc ở vị trí kế toán và phát triển kinh doanh trong khoảng 3 năm rưỡi tại một nhà sản xuất lớn của Nhật Bản. Sau đó ông vào làm công ty AGS tại Việt Nam.

Contact E-Mail:ito.h1@ags-vn.com

    Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
    Japan
    Vietnam