Search

Rút ngắn quy trình để đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

Để sớm khởi công dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai), Chính phủ đã cho phép thực hiện một số giải pháp để đẩy nhanh quy trình.
Theo kế hoạch của ACV, doanh nghiệp này đang trong quá trình tuyển chọn đơn vị tư vấn để làm báo cáo khả thi. Sớm nhất đến giữa năm 2017 mới trình báo cáo khả thi lên Quốc hội, nếu rút ngắn được các Chính vì vậy, Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ cho ứng vốn để giải phóng mặt bằng ngay từ thời điểm này để có mặt bằng thi công giai đoạn 1.

http://www.vietnamplus.vn/caphe-viet-nam-tim-cach-chinh-phuc-thi-truong-han-quoc/355443.vnp

http://www.vietnamplus.vn/caphe-viet-nam-tim-cach-chinh-phuc-thi-truong-han-quoc/355443.vnp

Japan
Vietnam