Search

Các thủ tục liên quan đến Nhập cảnh

Các thủ tục liên quan đến Nhập cảnh

Xin công văn nhập cảnh

Cần xin công văn nhập cảnh để lấy Visa nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích lao động, thương mại… Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin công văn nhập cảnh:
 • Giấy tờ liên quan đến giấy phép hoạt động của công ty mời nhập cảnh
 • Passport của người được mời nhập cảnh (trang mặt)
Thời gian xử lý Trong vòng 5 ngày sau khi cơ quan nhận đủ hồ sơ hợp lệ Lưu ý: ※Trong thời gian đề nghị phát hành công văn nhập cảnh người được mời phải ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ※Để lấy visa lao động cần công văn mời bảo lãnh và WP Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ: Soạn thảo và dịch công chứng hồ sơ ※Tùy theo thời điểm cụ thể nghị định thông tư hướng dẫn hiện hành, hồ sơ có sự thay đổi vì vậy trước khi tham khảo xin hãy trao đổi cụ thể với chúng tôi.

Thủ tục lấy WP (Giấy phép lao động)

WP là chứng nhận cho phép người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Hồ sơ cần chuẩn bị
 • Lý lịch tư pháp của Nhật (Hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Giấy bổ nhiệm
 • Lý lịch tư pháp của Việt Nam
 • Giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty tuyển lao động
 • Passport (nguyên cuốn bao gồm trang bìa)
 • Giấy chứng nhận sức khỏe
 • Hình thẻ
 • Xác nhận chuyên môn và kinh nghiệm (Hợp pháp hóa lãnh sự)
Thời gian dự kiến Khoảng 2 tháng Lưu ý: ※Theo pháp luật hiện hành từ tháng 4/2016 đối tượng được cấp WP bao gồm:
 • Nhà quản lý
 • Chuyên gia
 • Lao động kỹ thuật
Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ
 • Soạn thảo và dịch hồ sơ
 • Hỗ trợ để lấy Lý lịch tư pháp ở Việt Nam
 • Hỗ trợ khám sức khỏe ở Việt Nam
 • Hỗ trợ chụp hình thẻ
※Tùy theo thời điểm cụ thể nghị định thông tư hướng dẫn hiện hành, hồ sơ có sự thay đổi vì vậy trước khi tham khảo xin hãy trao đổi cụ thể với chúng tôi.

Gia hạn WP

Hồ sơ cần chuẩn bị:
 • Giấy bổ nhiệm
 • Giấy phép kinh doanh của công ty sử dụng người lao động
 • Passport (Nguyên cuốn bao gồm trang bìa)
 • Giấy chứng nhận sức khỏe
 • Hình thẻ
 • Xác nhận chuyên môn và kinh nghiệm làm việc
 • Giấy phép lao động cũ
Thời gian dự kiến 2 tháng Lưu ý: ※Tùy theo thời điểm cụ thể nghị định thông tư hướng dẫn hiện hành, hồ sơ có sự thay đổi vì vậy trước khi tham khảo xin hãy trao đổi cụ thể với chúng tôi.
 • Nhà quản lý
 • Chuyên gia
 • Lao động kỹ thuật
Công ty của chúng tôi hỗ trợ:
 • Hỗ trợ làm hồ sơ và dịch tài liệu
 • Hỗ trợ khám sức khỏe ở Việt Nam
 • Hỗ trợ chụp hình
※Tùy theo thời điểm cụ thể nghị định thông tư hướng dẫn hiện hành, hồ sơ có sự thay đổi vì vậy trước khi tham khảo xin hãy trao đổi cụ thể với chúng tôi.

Làm TRC (Thẻ tạm trú)

TRC (thẻ tạm trú) là giấy phép cho phép người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam.  Sau khi có thẻ tạm trú người nước ngoài được miễn Visa trong thời gian thẻ tạm trú có hiệu lực. Tài liệu cần chuẩn bị
 • Xác nhận tạm trú
 • Hồ sơ liên quan đến giấy phép của công ty
 • Hình thẻ
 • Giấy phép lao động (WP)
 • Passport (bản gốc)
Thời gian dự kiến 2 tuần Lưu ý Cần phải có chứng nhận cư trú của công an địa phương tại Việt Nam. Cơ quan chức năng giữ bản gốc Passport trong thời gian phát hành TRC. Công ty chúng tôi hỗ trợ
 • Hỗ trợ làm hồ sơ và dịch tài liệu
 • Hỗ trợ liên lạc với chủ nhà (chủ cho thuê nhà) để lấy xác nhận tạm trú
 • Hỗ trợ chụp hình
※Tùy theo thời điểm cụ thể nghị định thông tư hướng dẫn hiện hành, hồ sơ có sự thay đổi vì vậy trước khi tham khảo xin hãy trao đổi cụ thể với chúng tôi.

Gia hạn visa

Tài liệu cần chuẩn bị
 • Passport (bản gốc)
 • Hình thẻ
 • Hồ sơ liên quan đến giấy phép kinh doanh công ty
 • Công văn mời nhập cảnh
 • Xác nhận tạm trú
Thời gian dự kiến Khoảng 2 tuần Lưu ý ※Trường hợp gia hạn Visa lao động cần nộp WP. ※Cơ quan chức năng giữ Passport bản gốc trong thời gian phát hành Visa. ※Cần gia hạn Visa trước thời điểm Visa cũ còn thời hạn 1 tuần. Công ty của chúng tôi hỗ trợ
 • Soạn thảo và dịch hồ sơ
 • Hỗ trợ liên lạc với chủ nhà (chủ cho thuê nhà) để lấy xác nhận tạm trú
 • Hỗ trợ chụp hình thẻ ở Việt Nam
※Tùy theo thời điểm cụ thể nghị định thông tư hướng dẫn hiện hành, hồ sơ có sự thay đổi vì vậy trước khi tham khảo xin hãy trao đổi cụ thể với chúng tôi.
Japan
Vietnam