Search

Dịch vụ Kế toán – Thuế

Dịch vụ Kế toán – Thuế

Với đội ngũ nhân viên là kế toán viên người Nhật có kinh nghiệm về kế toán- thuế Nhật Bản, đã đạt các chứng chỉ kế toán thuế tại Nhật và nhân viên kế toán Việt Nam am hiểu tình hình địa phương, chúng tôi hỗ trợ khách hàng đang kinh doanh tại Việt Nam giải quyết các vấn đề về thuế và kế toán. Không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi còn có thể hỗ trợ ở Đà Nẵng, Nha Trang hay cả Hải Phòng.

Dịch vụ Kế toán – Thuế

Ghi sổ kế toán

Tiến hành nhập các chứng từ được cung cấp từ công ty khách hàng vào phần mềm kế toán.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng hoặc hàng năm

Tiến hành lập báo cáo tài chính hàng tháng hoặc báo cáo tài chính hàng năm dựa theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam.

Biên dịch sổ kế toán tổng hợp sang tiếng Nhật

Tiến hành biên dịch các mục trong số kế toán tổng hợp và sổ nhật ký kế toán sang tiếng Nhật.

Báo cáo các loại (hỗ trợ dịch báo cáo kiểm toán)

Hỗ trợ kiểm toán theo luật

Theo quy định của luật kế toán, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc tiến hành kiểm toán 1 năm 1 lần.

Biên dịch báo cáo kiểm toán sang tiếng Nhật

Biên dịch báo cáo kiểm toán sang tiếng Nhật. Nghiệp vụ biên dịch bao gồm dịch báo cáo của ban giám đốc, báo cáo kiểm tra kế toán, báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán (bảng cân đối, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.)

Phân loại báo cáo tài chính liên quan đến tài chính hợp nhất

Trước khi tiến hành tài chính hợp nhất sẽ phân loại báo cáo tài chính cố định của văn phòng đại diện tại Việt Nam theo chuẩn mực kế toán mà phía công ty mẹ yêu cầu. Việc xử lý giữ liệu được thực hiện theo nguyên tắc chuyển đổi các tiêu chí từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực quốc tế. Tại Nhật Bản, chúng tôi đề xuất báo cáo theo tiêu chuẩn kế toán đã được thông qua bởi Hiệp hội kế toán Nhật Bản theo nguyên tắc số 18 “Cách xử lý số liệu kế toán trong báo cáo tài chính của công ty con ở nước ngoài”.

Báo cáo các giao dịch nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất

Trước khi tiến hành tài chính hợp nhất sẽ lập báo cáo tài chính hàng tháng các giao dịch nội bộ liên quan đến văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Giới thiệu các loại phần mềm kế toán

Kế toán quản trị (quản lý giá thành, phương pháp giảm giá thành)

Tiến hành hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến tư vấn kế toán phòng ban (cho doanh nghiệp chế xuất (EPE), doanh nghiệp bình thường (Non- EPE), thuế suất ưu đãi, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất cơ bản) hỗ trợ nghiệp vụ như lập định mức sản xuất (BOM), tính toán giá thành cơ bản, phân tích định phí và biến phí, phân tích CVP, xây dựng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và các hỗ trợ khác liên quan đến tính toán giá thành.

Xem trước báo cáo tài chính

Tiến hành điều tra tính hợp lý của các báo cáo tài chính. Tiến hành kiểm toán kiểm chứng xem báo cáo tài chính cần được chỉnh lại hợp lý theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam hay không dựa trên phương pháp chọn mẫu, sau đó gửi báo cáo nghiệp vụ hàng tháng đến quý khách hàng bằng tiếng Nhật và tiếng Việt. Ngoài ra công ty chúng tôi còn tiến hành hỗ trợ kiểm tra việc xây dựng kiểm soát nội bộ cần thiết cho việc lập báo cáo tài chính hợp lý.

Dịch vụ thuế

Tiến hành tính và kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế thu nhập cá nhân (PIT) hay thuế giá trị gia tăng (VAT) trong hệ thống thuế Việt Nam tương tự như thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, thuế tiêu dùng của Nhật Bản. Hệ thống thuế Việt Nam thường xuyên được chỉnh sửa nên rất khó nắm bắt bản mới nhất. Hơn nữa, những quy định theo luật vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ, có nhiều phần chưa chín chắn được dưa vào hoạt động. Vì ngay cả nhân viên thuế cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng những thay đổi trong hệ thống thuế, nên cũng có trường hợp việc giải thích bao hàm cả ý kiến cá nhân trong đó. Là một người nộp thuế, cho đến khi nhận được câu trả lời bằng văn bản chính thức, việc tiến hành giải thích đúng theo pháp luật gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để đảm bảo được nguồn thông tin đáng tin cậy, chính xác trong hệ thống thuế Việt Nam là điều cực kỳ quan trọng.

Thuế thu nhập cá nhân (PIT)

Lập báo cáo thuế thu nhập cá nhân (PIT) cho cá nhân có nguồn thu nhập trong nước và nước ngoài.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT) hàng tháng hoặc hàng quý dựa trên chứng từ kế toán liên quan và hóa đơn đỏ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) hàng năm, hàng quý dựa trên thông tin thiết yếu trên báo cáo tài chính hàng tháng và bảng tính thuế.

Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT)

Tiến hành lập báo cáo thuế nhà thầu (FCT) liên quan đến các phí dịch vụ cung cấp tại nước ngoài.

Tư vấn tăng vốn

Tư vấn về khoản vay ngắn hạn.

Ngoài tư vấn tăng vốn, chúng tôi còn hỗ trợ việc lập hợp đồng vay ngắn hạn, cũng như lập báo cáo hàng quý gởi đến ngân hàng nhà nước.

Tiến hành đăng ký khoản vay dài hạn tại ngân hàng nhà nước

Tiến hành đăng ký khoản vay dài hạn tại ngân hàng nhà nước (khoản vay có thời hạn hoàn trả trên 1 năm) Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ lập các giấy tờ đăng ký và hợp đồng vay vốn theo tiêu chuẩn (Loan Agreement) để có được sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước về khoản vay.

Tư vấn Kế toán – Thuế khác

Tư vấn

Hỗ trợ tư vấn thông qua gặp mặt trực tiếp, qua mail hoặc điện thoại… các vấn đề về thuế, kế toán

Tính lương

Tính và thành lập bản lương dựa trên dữ liệu tiền lương của doanh nghiệp (hợp đồng lao động) và bảng chấm công.

Bảo hiểm xã hội

Tiến hành lập các báo cáo của bên bảo hiểm xã hội như báo tăng giảm nhân viên, thay đổi tiền lương, vv… Ngoài ra, tiến hành tính chi phí phải nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Hỗ trợ M&A

Tiến hành khảo sát, đánh giá doanh nghiệp trên phương diện kế toán với trách nhiệm cao nhất (due diligence). Công ty AGS M&A chúng tôi (thuộc AGS Group) có khả năng tư vấn một cách bao quát về việc dàn xếp và thương lượng, đàm phán liên quan đến mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn thêm về dịch vụ này.

Hỗ trợ cải thiện kiểm soát nội bộ

Hỗ trợ cải thiện phần kiểm soát nội bộ để làm báo cáo tài chính. Đặc biệt, công ty chúng tôi tiến hành hỗ trợ làm báo cáo nội bộ và cải thiện việc kiểm soát những trường hợp gian lận nội bộ. Kế toán - Thuế - Kiểm toán, đăng ký vay Ngân hàng trung ương Xin vui lòng click vào đây để thêm hướng dẫn
Japan
Vietnam