Search

Dịch vụ

Dịch vụ tổng hợp được quan tâm trước và sau khi xúc tiến tại Việt Nam

AGS mang đến cho khách hàng dịch vụ one-stop từ việc điều tra trước khi xúc tiến  cho đến kế toán, thuế sau khi đã thành lập văn phòng tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ từ giai đoạn đầu mang tính chiến lược sau khi đã nắm vững được nghiệp vụ pháp lý thiết yếu của công việc, giúp khách hàng có thể yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh của mình. Với sự quan tâm đến cả thuế vụ sau khi thành lập, chúng tôi suy nghĩ làm sao loại bỏ hoàn toàn những lãng phí trong việc xem xét xúc tiến tại Việt Nam.

1. Điều tra nhỏ

Là cuộc điều tra đơn giản tiến hành trước khi đi công tác khảo sát tại địa phương.

Chi tiết về “Điều tra nhỏ” vui lòng xem tại đây

2. Chiến dịch khảo sát tại Việt Nam

Là chuyến tham quan khảo sát được tiến hành trong giai đoạn đầu. Khách hàng sẽ cảm nhận bằng cả năm giác quan về đất nước, bản sắc dân tộc cũng như việc kinh doanh tại Việt Nam. Đây là một bài giảng nhỏ kèm theo về kinh doanh tại Việt Nam

Chi tiết về “Chiến dịch khảo sát tại Việt Nam” vui lòng xem tại đây

3. Kết nối doanh nghiệp

Giới thiệu những doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp tại địa phương để trở thành đối tác thương mại, đối tác tiềm năng như “Nơi gia công ủy thác”, “Đại lý kinh doanh”

Chi tiết về “Kết nối doanh nghiệp” vui lòng xem tại đây

4. Thành lập văn phòng đại diện hoặc văn phòng thường trú

Là những thủ tục yêu cầu cấp phép giấy phép đầu tư. Đáp ứng những bổ sung, thay đổi trong nội dung giấy phép.

Chi tiết về “Thành lập văn phòng đại diện hoặc văn phòng thường trú” vui lòng xem tại đây

5. Nhập cảnh, tạm trú

Hỗ trợ xin VISA, giấy phép lao động và giấy phép tạm trú.

6. Lao động và pháp lý tại Việt Nam

Tiến hành hỗ trợ tạo dựng bảng lương, quy định làm việc hay hợp đồng lao động.

Chi tiết về “Lao động và pháp lý tại Việt Nam” vui lòng xem tại đây

7. Kế toán – Thuế tại Việt Nam

Tiến hành làm sổ sách, báo cáo tài chính (báo cáo liên kết), tính thuế thu nhập cá nhân (PIT), tính lương cũng như tính thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Chi tiết về “Kế toán – Thuế tại Việt Nam” vui lòng xem tại đây

8. Tư vấn nhân sự

Giới thiệu nhân sự (người Việt và người Nhật), phiên dịch ngắn hạn…

9. M&A

Chi tiết về “M&A” vui lòng xem tại đây

10. Tổng vụ

Cung cấp các dịch vụ đại diện tổng hợp như đối ứng khách hàng, nhân sự và lao động…

11. Các dịch vụ khác

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ doanh nghiệp và văn phòng đại diện, giới thiệu doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, tiếp nhận thực tập sinh người Nhật, cử diễn giả tham gia hội thảo…

Japan
Vietnam