Search

KCN Hà Nội thu hút gần 600 dự án trong 5 tháng đầu năm

15052803Trong 4 tháng đầu năm, các KCN Hà Nội đã thu hút đầu tư được 55,1 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế đến cuối tháng 5, các KCN Hà Nội đã thu hút được 588 dự án.

Cụ thể, trong đó có 312 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 4,85 tỷ USD; 276 dự án đăng ký đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đạt 11.490 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 2.962 tỷ USD, tăng 9,4 so với cùng kỳ năm 2014.

Nộp ngân sách ước đạt 65 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 1.640 tỷ USD tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2014, kim ngạch nhập khẩu ước đạt xấp xỉ 2,4 tỷ USD tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến tháng 5/2015, tổng số lao động làm việc tại các KCN trên địa bàn thành phố là 140.238 người. Trong đó, lao động Việt Nam là 139.046 người, lao động nước ngoài là 1.192 người.

(baodautu.vn 2015528)

Japan
Vietnam