Search

Thưởng Tết ngành xăng dầu giảm gần một nửa


xuat nhap khau xang dau

TheoTổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu dầu thô nửa đầu tháng một đạt giá trị 152 triệu USD, giảm 23,4%, tương đương 46 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng xăng dầu giảm đến 46%, tương đương 132 triệu USD so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu dầu thô cũng giảm đáng kể. So với tháng trước, sản lượng tháng này giảm gần 100.000 tấn và 225 triệu USD về giá trị. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì sản lượng vẫn tăng hơn 46%, nhưng giá trị chỉ bằng 63,5%.

Nguyên nhân của sự sụt giảm giá trị là bởi giá nhóm mặt hàng này rớt mạnh. Có thời điểm đầu tháng một, giá dầu thô xuống dưới 47 USD một thùng, thấp kỷ lục hơn 70 tháng qua.

Bộ Kế hoạch đầu tư Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, do Việt Nam vừa xuất dầu thô, vừa nhập phần lớn các chế phẩm từ dầu, mà sản lượng nhập xăng dầu lớn hơn xuất khẩu nên tác động của giá dầu sẽ diễn ra ở 2 chiều, trong đó nền kinh tế sẽ được nhiều hơn mất. Cụ thể, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư chỉ ra hai yếu tố quan trọng nhất là giá đầu vào cho sản xuất hàng hóa giảm và giá vận tải xuống theo.

Ông khẳng định, nếu cả hai yếu tố này cùng giảm thì các mô hình tính toán cho thấy, giá dầu ở mức 60 USD thì thúc đẩy kinh tế tăng thêm 0,27%; nếu 50 USD thì tăng 0,31% so với kế hoạch dự kiến 2015. Trong khi chỉ số này sẽ tăng 0,43% nếu giá dầu ở mức 40USD.

(kinhdoanh.vnexpress.net 2015年1 月29日)

Japan
Vietnam