Search

FPT được phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Myanmar


Tập đoàn FPT vừa chính thức công bố, họ đã trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Myanmar cấp giấy phép triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông NFS(I) – Network Facilities Service-Individual tại quốc gia này.

Giấy phép NFS(I) của FPT có thời hạn 15 năm và có hiệu lực từ ngày 06/07/2015.

Điểm quan trọng nhất của giấy phép NFS(I) là FPT sẽ được phép triển khai hạ tầng tuyến trục quốc gia tại Myanmar, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển dịch vụ internet tại đây.

Hiện tại, FPT đã đầu tư và kinh doanh tại 19 thị trường nước ngoài, và đang từng bước thực hiện thành công chiến lược toàn cầu hóa.

http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3534/FPT-duoc-phep-cung-cap-dich-vu-vien-thong-tai-Myanmar (150807)

Japan
Vietnam