Search

Gần 13.800 DN giải thể, ngừng hoạt động trong tháng đầu năm

Số DN giải thể trong tháng 1/2016 tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước; số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động tăng 27,5%
Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 1 năm nay là 1338 DN, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên có tới 93,8% trong số đó là những DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng còn có 12.456 DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm 5.181 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.275 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký.

Tuy nhiên trong tháng 1/2016, cả nước có 8.320 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số DN và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Số vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng là 124 nghìn người, tăng 19,8%.

Bên cạnh đó, trong tháng cả nước có 4.872 DN quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số DN quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (tháng 1/2014 có 2375 DN quay trở lại hoạt động; tháng 1/2015 có 2872 DN).

1月29日(http://vcci.com.vn/gan-13-800-dn-giai-the-ngung-hoat-dong-trong-thang-dau-nam)

Japan
Vietnam