Search

Liên tiếp tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu


thue nhap khau xang, dau

Hôm qua (20/1), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2015/TT-BTC về việc thay đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10.

Theo đó, mức thuế tăng thêm 5% đối với các mặt hàng sau:

– Xăng động cơ: RON 97 và cao hơn, có pha chì và không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97, có pha chì và không pha chì…; Dung môi, Alpha olefin… (40%).

– Nhiên liệu diesel (35%).

– Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực; Nhiên liệu động cơ máy bay (30%).
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/1/2015 và thay thế Thông tư 03/2015/TT-BTC

(thuvienphapluat.vn2015年1 月21日)

Japan
Vietnam