Search

Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu

thue nhap khau xang, dau

Theo Thông tư 03/2015/TT-BTC, từ hôm nay (07/01), tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 như sau:

– Xăng động cơ: RON 97 và cao hơn, loại có pha chì và không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97, loại  có pha chì và không pha chì và các loại khác tăng từ 27% lên thành 35% (tăng thêm 8%);

– Nhiên liệu diesel cho ô tô và nhiên liệu diesel khác tăng từ 23% lên thành 30% (tăng thêm 7%);

– Dầu nhiên liệu tăng từ 24% lên thành 35% (tăng thêm 11%).

Thông tư 03 thay thế Thông tư 185/2014/TT-BTC và 213/2014/TT-BTC. 

(thuvienphapluat.vn 2015年1 月7日)

Japan
Vietnam