Search

Công ty cổ phần ABC của tập toàn AGS đã được Jetro thông qua tại Nhật Bản năm 2019

Công ty cổ phần ABC của tập toàn AGS đã được Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) tuyển chọn thông qua, tiếp tục trở thành công ty hỗ trợ tại chỗ của “Hiệp hội các nước lớn xuất khẩu mới” năm 2019.
Thông tin chi tiết, vui lòng bấm vào đây.

Japan
Vietnam