Search

Hãy đăng ký ngay sự kiện [AGS 2019] !!

Năm nay, tập đoàn AGS của chúng tôi tổ chức sự kiện [  AGS 2019 ] hướng đến giá trị của sự đồng sáng tạo.

Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để thông báo đến quý vị lần lượt từng thông tin cụ thể của chương trình .

Mời quý vị tham khảo thông tin khái quát của sự kiện và cách đăng ký tham gia như chúng tôi đề cập dưới đây

Thời gian đăng ký: Từ thứ hai đến thứ sáu của tuần đầu tháng 8/2019

Địa điểm đăng ký: ① Hà Nội (Thứ sáu ), ② Hồ Chí Minh (Thứ bảy) (Kết hợp với họp hội đồng cổ đông),③ Tổ chức sự kiện ( Chủ nhật) (Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh).

※ Để biết thêm thông tin cụ thể hãy liên hệ cho chúng tôi bất kì lúc nào.

■ Email đăng kí

ags2019event@ags-vn.com

Thông tin về sự kiện sẽ được gửi vào email mà quý vị đã đăng kí với chúng tôi.

Xin mời quý vị đăng kí tham dự sự kiện.

■ Thứ tự các mục đăng ký

Mời quý vị đăng ký theo thứ tự các mục mô tả dưới đây

  1. Địa chỉ Email
  2. Họ tên:Tiếng nhật・Tiếng việt・Tiếng anh (viết bằng kí tự latinh)
  3. Tên công ty/tổ chức
  4. Nghề nghiệp (Nếu có. Không yêu cầu trình độ)
  5. Mối liên quan với tập đoàn AGS
Chọn một hoặc nhiều mục theo các mục dưới đây (Nếu không có vui lòng mô tả là “Không có”)

(1) Khách hàng của AGS

(2) Nhân viên hoặc cựu nhân viên của AGS

(3) Đối tác kinh doanh của AGS

(4) Cổ đông/ Ứng viên cổ đông của AGS

(5) Doanh nghiệp Việt Nam : Chưa từng giao dịch với công ty chúng tôi

(6) Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam: Chưa từng giao dịch với công ty chúng tôi

(7) Các cơ quan chính phủ Việt Nam hoặc Đông Nam Á

(8) Các cơ quan chính phủ Nhật Bản

(9) Các bên liên quan của AGS ngoài các mục trên

(10) Quan hệ truyền thông

(11) Khác : Có mối liên hệ với AGS hoặc các bên liên quan AGS

(12) Khác : Không có mối liên hệ với AGS hoặc các bên liên quan AGS
 —
 Ko Ishikawa – Người đại diện tập đoàn AGS
※※※※※※

Japan
Vietnam