Search

Tiềm năng thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp ở Lâm Đồng

15052502Nằm ở khu vực Tây Nguyên và tiếp giáp với khu vực “kinh tế năng động” phía Nam, Lâm Đồng có lợi thế thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Lâm Đồng đang dẫn đầu thu hút FDI so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên.

Nhờ những lợi thế về khí hậu thời tiết, đất đai, Lâm Đồng cũng đang hướng đến thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Phan Văn Dung  cho biết Lâm Đồng có tiềm năng thế mạnh phát triển nông lâm nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến. Cùng với khí hậu thời tiết thuận lợi, đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rất thích hợp để phát triển cây công nghiệp (chè, cà phê, dâu tằm…), rau, hoa (kể cả các loại rau, hoa gốc ôn đới) và từ lâu đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Đây là những lợi thế để Lâm Đồng thu hút các dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản.

Tính đến nay, Lâm Đồng có 106 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 482 triệu USD.

Tuy nhiên, các dự án vốn FDI trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là dự án nhỏ, chủ yếu tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản chiếm khoảng 61,3% (65 dự án) với tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu là 227 triệu USD. Lĩnh vực công nghiệp chiếm khoảng 16,9% (18 dự án) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 98 triệu USD và lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm khoảng 21,8% (23 dự án) với tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu là 155 triệu USD.

Ông Phan Văn Dung: hoạt động của một số doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã góp phần trong việc nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật của người lao động và nâng cao năng lực quản lý. Hình thành trong họ kỹ năng quản lý, kỹ năng lao động mang tính chuyên nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng lao động chung trong toàn xã hội.

Ông Phan Văn Dung: Để tăng cường thu hút đầu tư FDI vào tỉnh trong thời gian tới, chúng tôi đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ nhà đầu tư; tập trung đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy trình một cửa liên thông, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

(fia.mpi.gov.vn 2015年5月22日)

Japan
Vietnam