Search

Công văn 3835/BHXH-CST ngày 27/09/2013 của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam V/v sai sót tiêu thức BHXH và giấy CMND.

V/v sai sót tiêu thức BHXH và giấy CMND.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn 3835/BHXH-CST hướng dẫn xử lý khi có sai sót các tiêu thức giữa sổ bảo hiểm xã hội và giấy chứng minh nhân dân.

Theo đó, người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có thay đổi các nội dung như số CMND, ngày cấp, nơi cấp CMND, hộ khẩu thường trú thì không phải xin cấp lại sổ BHXH.

Đồng thời, Trung tâm giới thiệu việc làm không được trả lại hồ sơ giải quyết BHTN khi CMND không có sự trùng khớp giữa những thông tin trên với sổ BHXH để kịp thời giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN.

Vui lòng xem công văn 3835/BHXH-CST

Japan
Vietnam