Search

staff_tsuruta-300x300-2-1Kế toán – Thuế Kế toán – Thuế, Đăng ký vay vốn ngân hàng Trung ương 鶴田 明久Tsuruta Akihisa
CareerHồ Chí Minh

Ông Tsuruta là hội viên dự bị của Viện kế toán Công chứng Nhật Bản. Ông đã từng phụ trách công việc kế toán tài chính bao gồm cả các hoạt động hợp nhất tại một công ty niêm yết IT. Tháng 9 năm 2013 ông vào làm việc tại AGS. Ngoài công việc chủ yếu là phụ trách mảng Kế toán – Thuế của các công ty Nhật Bản và Việt Nam, ông còn có rất nhiều kinh nghiệm về các dự án yêu cầu chuyên môn cao như các hoạt động liên quan đến sáp nhập và mua lại doanh nghiệp (hoạt động hợp nhất, thẩm định tài chính…), đóng cửa văn phòng đại diện, thanh lý công ty…

Contact E-Mail:tsuruta@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam